l  Mapa serwisu  l    RSS FEED
Twoje położenie: Strona główna / Oswiata / Opłaty
Menu

Opłaty egzaminacyjne i manipulacyjne 
obowiązujące w WIR w Poznaniu od 1 maja 2014 r.

  

za egzamin czeladniczy

710,00 zł

za egzamin czeladniczy dla członków cechu lub pracowników, których pracodawca jest członkiem cechu ustala się bonifikatę w kwocie 200,00 zł

510,00 zł

za egzamin czeladniczy dla laureatów konkursów, olimpiad i turniejów o zasięgu ogólnopolskim zwolnionych ze zdawania zadań lub tematów egzaminacyjnych egzaminu czeladniczego zgodnie z §10 pkt. 3-5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2013 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1117), których pracodawca jest członkiem cechu ustala się 50% bonifikatę opłaty egzaminacyjnej

255,00 zł

za egzamin czeladniczy poprawkowy etapu praktycznego

125,00 zł

za egzamin czeladniczy poprawkowy etapu teoretycznego w części pisemnej

125,00 zł

za egzamin czeladniczy poprawkowy etapu teoretycznego w części ustnej

125,00 zł

za egzamin mistrzowski

1280,00 zł

za egzamin mistrzowski dla kandydatów – członków cechu i pracowników, których pracodawca jest członkiem cechu ustala się bonifikatę w kwocie 200,00 zł

1080,00 zł

za egzamin mistrzowski w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie dla kandydatów posiadających dyplom mistrzowski w zawodzie wchodzącym  w zakres tego zawodu ustala się 50% bonifikatę opłaty egzaminacyjnej dla członków cechu i pracowników rzemiosła

    540,00 zł

za egzamin mistrzowski poprawkowy etapu praktycznego

345,00 zł

za egzamin mistrzowski poprawkowy etapu teoretycznego w części pisemnej

345,00 zł

za egzamin mistrzowski poprawkowy etapu teoretycznego w części ustnej

345,00 zł

za egzamin sprawdzający po przyuczeniu do wykonywania określonej pracy pracowników młodocianych

300,00 zł

za egzamin sprawdzający po przyuczeniu do pracy dorosłych

380,00 zł

 

  

za wydanie duplikatu dyplomu mistrzowskiego i duplikatu świadectwa czeladniczego

26,00 zł

za przedłużenie lub skrócenie umowy o naukę zawodu dla uczniów odbywających naukę w zakładach zrzeszonych w cechu

60,00 zł

za wystawienie duplikatu zaświadczenia dla szkoły

35,00 zł 

za wystawienie innych zaświadczeń

18,00 zł 

za wystawienie ozdobnych dyplomów mistrzowskich i ozdobnych świadectw czeladniczych

70,00 zł 

za wydanie zaświadczenia o wyszkoleniu ucznia dla pracodawców niebędących członkami cechu, którzy nie ponieśli pełnej opłaty egzaminacyjnej

100,00 zł 

za rezygnację z przystąpienia do egzaminu i wycofanie wpłaconej opłaty

20% wpłaconej opłaty

 

 


Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.