l  Mapa serwisu  l    RSS FEED
Twoje położenie: Strona główna / Oswiata / Egzamin sprawdzający dla osób dorosłych zakres wymagań na egzaminie
Menu
Oswiata
Egzaminy
Egzamin czeladniczy
Egzamin mistrzowski
Egzamin sprawdzający dla młodocianych pracowników
Egzamin sprawdzający dla osób dorosłych
przebieg egzaminu
warunki dopuszczenia do egzaminu
wymagane dokumenty do egzaminu
zakres wymagań na egzaminie
Egzamin poprawkowy
Opłaty
Komisje egzaminacyjne
Duplikaty
Legalizacja
Ozdobne świadectwo czeladnicze
Ozdobny dyplom mistrzowski
Akty prawne
Regulacje prawne dot. nauki zawodu w rzemiośle
Regulacje prawne dot. egzaminów
Uczeń
Mistrz szkolący
Nauka zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy
Nabór do komisji
EUROPASS - Suplement


Na skróty
 
Kursy walut NBP z

 Zakres wymagań na egzaminie

Egzamin sprawdzający składa się z części praktycznej, podczas której kandydat wykonuje zadania praktyczne i części teoretycznej polegającej na udzieleniu odpowiedzi z zakresu:

  • umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin,
  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej ,
  • podstawowych zasad ochrony środowiska,

związanych z wykonywaniem prac, których dotyczyło przyuczenie.


Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.