l  Mapa serwisu  l    RSS FEED
Twoje położenie: Strona główna / Oswiata / Egzamin sprawdzający dla osób dorosłych wymagane dokumenty do egzaminu
Menu
Oswiata
Egzaminy
Egzamin czeladniczy
Egzamin mistrzowski
Egzamin sprawdzający dla młodocianych pracowników
Egzamin sprawdzający dla osób dorosłych
przebieg egzaminu
warunki dopuszczenia do egzaminu
wymagane dokumenty do egzaminu
zakres wymagań na egzaminie
Egzamin poprawkowy
Opłaty
Komisje egzaminacyjne
Duplikaty
Legalizacja
Ozdobne świadectwo czeladnicze
Ozdobny dyplom mistrzowski
Akty prawne
Regulacje prawne dot. nauki zawodu w rzemiośle
Regulacje prawne dot. egzaminów
Uczeń
Mistrz szkolący
Nauka zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy
Nabór do komisji
EUROPASS - Suplement


Na skróty
 
Kursy walut NBP z

Wymagane dokumenty do egzaminu sprawdzającego: 

  1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu - pobierz wniosek
  2. Zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych - pobierz zaświadczenie
  3. Umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych.
  4. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na niżej podany rachunek bankowy - pobierz dowód wpłaty

Uwaga! W przypadku składania dokumentów do egzaminu w zawodzie drukarz należy załączyć pisemną zgodę pracodawcy na przeprowadzenie etapu praktycznego egzaminu w zakładzie pracy, w którym kandydat jest zatrudniony.


Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.