l  Mapa serwisu  l    RSS FEED
Twoje położenie: Strona główna / Oswiata / Egzamin czeladniczy część pisemna egzaminu - wersja demonstracyjna
Menu
Oswiata
Egzaminy
Egzamin czeladniczy
przebieg egzaminu
warunki dopuszczenia do egzaminu
oświadczenie potwierdzające wymagany okres wykonywania zawodu
wymagane dokumenty do egzaminu
zaświadczenie ukończenia nauki zawodu
zaświadczenie o zatrudnieniu
pytania egzaminacyje
część pisemna egzaminu - wersja demonstracyjna
Egzamin mistrzowski
Egzamin sprawdzający dla młodocianych pracowników
Egzamin sprawdzający dla osób dorosłych
Egzamin poprawkowy
Opłaty
Komisje egzaminacyjne
Duplikaty
Legalizacja
Ozdobne świadectwo czeladnicze
Ozdobny dyplom mistrzowski
Akty prawne
Regulacje prawne dot. nauki zawodu w rzemiośle
Regulacje prawne dot. egzaminów
Uczeń
Mistrz szkolący
Nauka zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy
Nabór do komisji
EUROPASS - Suplement


Na skróty
 
Kursy walut NBP z
Część pisemna egzaminu - wersja demonstracyjna
 

Część pisemna egzaminu polega na rozwiązaniu testu wyboru. Zdający udziela odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

  1. rachunkowość zawodowa,
  2. dokumentacja działalności gospodarczej,
  3. rysunek zawodowy,
  4. przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
  5. podstawowe zasady ochrony środowiska,
  6. podstawowe przepisy prawa pracy,
  7. podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarzadzania przedsiębiorstwem

Zdający otrzymuje zestaw pytań egzaminacyjnych obejmujących powyższe tematy oraz pustą kartę odpowiedzi. Każdy temat zawiera 7 pytań.  Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi, z  których tylko jedna jest prawidłowa. Zdający zaznacza prawidłowe odpowiedzi na karcie, zakreślając znakiem X literę A, B lub C.   Zaznaczenie co najmniej 4 prawidłowych odpowiedzi w każdym temacie gwarantuje uzyskanie oceny pozytywnej i zdanie egzaminu.

 Zachęcamy do rozwiązania wersji demonstracyjnej testu i sprawdzenia odpowiedzi z poniższą kartą!

   Test  

  Klucz odpowiedzi

 


Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.