l  Mapa serwisu  l    RSS FEED
Twoje położenie: Strona główna / Oswiata / Egzamin czeladniczy zaświadczenie o zatrudnieniu
Menu
Oswiata
Egzaminy
Egzamin czeladniczy
przebieg egzaminu
warunki dopuszczenia do egzaminu
oświadczenie potwierdzające wymagany okres wykonywania zawodu
wymagane dokumenty do egzaminu
zaświadczenie ukończenia nauki zawodu
zaświadczenie o zatrudnieniu
pytania egzaminacyje
część pisemna egzaminu - wersja demonstracyjna
Egzamin mistrzowski
Egzamin sprawdzający dla młodocianych pracowników
Egzamin sprawdzający dla osób dorosłych
Egzamin poprawkowy
Opłaty
Komisje egzaminacyjne
Duplikaty
Legalizacja
Ozdobne świadectwo czeladnicze
Ozdobny dyplom mistrzowski
Akty prawne
Regulacje prawne dot. nauki zawodu w rzemiośle
Regulacje prawne dot. egzaminów
Uczeń
Mistrz szkolący
Nauka zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy
Nabór do komisji
EUROPASS - Suplement


Na skróty
 
Kursy walut NBP z

 Zaświadczenie o zatrudnieniu

Osoby ubiegające się o przystąpienie do egzaminu na podstawie wykonywania pracy w zawodzie, w którym chciałyby przystąpić do egzaminu, mogą udokumentować w/w wykonywanie zawodu na poniższym druku, który wypełnia obecny pracodawca i potwierdza cech (jeżeli kandydat lub jego aktualny pracodawca jest członkiem cechu).


Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.