l  Mapa serwisu  l    RSS FEED
Twoje położenie: Strona główna / Oswiata / Nauka zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy okres nauki zawodu i przyuczenia
Menu
Oswiata
Egzaminy
Egzamin czeladniczy
Egzamin mistrzowski
Egzamin sprawdzający dla młodocianych pracowników
Egzamin sprawdzający dla osób dorosłych
Egzamin poprawkowy
Opłaty
Komisje egzaminacyjne
Duplikaty
Legalizacja
Ozdobne świadectwo czeladnicze
Ozdobny dyplom mistrzowski
Akty prawne
Regulacje prawne dot. nauki zawodu w rzemiośle
Regulacje prawne dot. egzaminów
Uczeń
Mistrz szkolący
Nauka zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy
cel i specyfika nauki zawodu
warunki zatrudniania młodocianego
umowa o pracę
zawarcie umowy
rozwiązanie umowy
okres nauki zawodu i przyuczenia
wynagrodzenie ucznia
czas pracy pracownika młodocianego
urlopy
dofinansowanie
refundacja
Nabór do komisji
EUROPASS - Suplement


Na skróty
 
Kursy walut NBP z

Okres nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy w rzemiośle

 

Okres nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz.278, z późn. zm.).

Od 1 września 2012 r. nauka zawodu realizowana na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawieranej pomiędzy młodocianym pracownikiem a pracodawcą  trwa 36 miesięcy. W odniesieniu do umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych przed dniem 1 września 2012 r. czas nauki określają dotychczas obowiązujące przepisy.

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach na wniosek młodocianego pracownika i za zgodą rzemieślnika szkolącego - izba rzemieślnicza może skrócić lub przedłużyć okres nauki zawodu. Okresu nauki zawodu nie można skrócić, jeżeli młodociany dokształca się w zasadniczej szkole zawodowej.

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy może trwać od 3 do 6 miesięcy. W odniesieniu do młodocianych uczestników Ochotniczych Hufców Pracy okres przyuczenia może być przedłużony do czasu ukończenia gimnazjum i trwać łącznie nie dłużej niż 22 miesiące.  


Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.