l  Mapa serwisu  l    RSS FEED
Twoje położenie: Strona główna / Oswiata / Nauka zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy umowa o pracę
Menu
Oswiata
Egzaminy
Egzamin czeladniczy
Egzamin mistrzowski
Egzamin sprawdzający dla młodocianych pracowników
Egzamin sprawdzający dla osób dorosłych
Egzamin poprawkowy
Opłaty
Komisje egzaminacyjne
Duplikaty
Legalizacja
Ozdobne świadectwo czeladnicze
Ozdobny dyplom mistrzowski
Akty prawne
Regulacje prawne dot. nauki zawodu w rzemiośle
Regulacje prawne dot. egzaminów
Uczeń
Mistrz szkolący
Nauka zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy
cel i specyfika nauki zawodu
warunki zatrudniania młodocianego
umowa o pracę
zawarcie umowy
rozwiązanie umowy
okres nauki zawodu i przyuczenia
wynagrodzenie ucznia
czas pracy pracownika młodocianego
urlopy
dofinansowanie
refundacja
Nabór do komisji
EUROPASS - Suplement


Na skróty
 
Kursy walut NBP z

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Wszelkie formalności związane z zatrudnieniem młodocianego pracownika w celu nauki zawodu i przyuczenia najlepiej dokonać w cechu.

Przepisy prawne ustalają, jakie elementy musi zawierać umowa o pracę z pracownikiem młodocianym tj.

 • rodzaj przygotowania zawodowego: nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy,
 • czas trwania nauki zawodu lub przyuczenia,
 • miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
 • sposób realizacji obowiązku szkolnego,
 • wysokość miesięcznego wynagrodzenia.


Związek Rzemiosła Polskiego przygotował wzór druku umowy, który jest dostępny w cechach i izbach rzemieślniczych.

Według tego wzoru strony umowy powinny ustalić także:

 • czy umowa o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony czy określony (w tym przypadku nie przysługuje refundacja),
 • sposób ponoszenia kosztów dokształcania teoretycznego młodocianego,
 • rodzaj kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych osoby szkolącej,
  • Generalnie umowy o pracę w celu nauki zawodu zawierane są na czas nieokreślony, ale jeśli zakład rzemieślniczy zatrudnia więcej uczniów, niż wynika to z jego potrzeb to umowy mogą być zawarte na czas określony.
  • Młodociani, którzy w okresie nauki zawodu ukończyli 18 lat, do czasu zakończenia nauki traktowani są, jako pracownicy młodociani.
  • W okresie nauki zawodu młodociany musi dokształcać się w szkole zawodowej lub na kursach dokształcających.   

 Wzór umowy o pracę


Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.