l  Mapa serwisu  l    RSS FEED
Twoje położenie: Strona główna / Oswiata / Nauka zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy warunki zatrudniania młodocianego
Menu
Oswiata
Egzaminy
Egzamin czeladniczy
Egzamin mistrzowski
Egzamin sprawdzający dla młodocianych pracowników
Egzamin sprawdzający dla osób dorosłych
Egzamin poprawkowy
Opłaty
Komisje egzaminacyjne
Duplikaty
Legalizacja
Ozdobne świadectwo czeladnicze
Ozdobny dyplom mistrzowski
Akty prawne
Regulacje prawne dot. nauki zawodu w rzemiośle
Regulacje prawne dot. egzaminów
Uczeń
Mistrz szkolący
Nauka zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy
cel i specyfika nauki zawodu
warunki zatrudniania młodocianego
umowa o pracę
zawarcie umowy
rozwiązanie umowy
okres nauki zawodu i przyuczenia
wynagrodzenie ucznia
czas pracy pracownika młodocianego
urlopy
dofinansowanie
refundacja
Nabór do komisji
EUROPASS - Suplement


Na skróty
 
Kursy walut NBP z

Warunki zatrudnienia młodocianego

Młody człowiek zamierzający rozpocząć naukę zawodu w zakładzie rzemieślniczym musi posiadać:

  • ukończony 16 rok życia (dopuszcza się odstępstwo od tego warunku), ale nie ukończony 18 rok życia,
  • świadectwo ukończenia co najmniej gimnazjum,
  • dobre warunki fizyczne i stan zdrowia pozwalający na podjęcie nauki zawodu, a następnie pracy.

Przed zawarciem umowy o pracę w celu nauki zawodu kandydat ma obowiązek poddania się badaniom lekarskim. Badania powinny być potwierdzone zaświadczeniem lekarza medycyny pracy, stwierdzającym, że praca w danym zawodzie nie zagraża zdrowiu młodego człowieka i nie ma przeciwwskazań do wykonywania prac wchodzących w zakres nauczanego zawodu.

Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy, można zawrzeć, jeżeli młodociany:

  • został przyjęty do oddziału przysposabiającego do pracy utworzonego w gimnazjum oraz uzyskał pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznego albo
  • uzyskał zezwolenie dyrektora gimnazjum, w którego obwodzie mieszka, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą
  • posiada dobre warunki fizyczne i stan zdrowia pozwalające na podjęcie przyuczenia do zawodu, a następnie pracy.  

Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.