l  Mapa serwisu  l    RSS FEED
Twoje położenie: Strona główna / Oswiata / Mistrz szkolący prawa i obowiązki mistrza szkolącego
Menu
Oswiata
Egzaminy
Egzamin czeladniczy
Egzamin mistrzowski
Egzamin sprawdzający dla młodocianych pracowników
Egzamin sprawdzający dla osób dorosłych
Egzamin poprawkowy
Opłaty
Komisje egzaminacyjne
Duplikaty
Legalizacja
Ozdobne świadectwo czeladnicze
Ozdobny dyplom mistrzowski
Akty prawne
Regulacje prawne dot. nauki zawodu w rzemiośle
Regulacje prawne dot. egzaminów
Uczeń
Mistrz szkolący
uprawnienia do szkolenia młodocianych
prawa i obowiązki mistrza szkolącego
programy nauczania
podstawy programowe kształcenia w zawodach
Nauka zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy
Nabór do komisji
EUROPASS - Suplement


Na skróty
 
Kursy walut NBP z

Prawa i obowiązki mistrza szkolącego

Podstawowe prawa i obowiązki mistrza szkolącego to:

 • zatrudnić i szkolić młodocianego zgodnie z programem praktycznej nauki zawodu (przyuczenia),
 • zaopatrzyć młodocianego w przewidziany na danym stanowisku sprzęt ochrony osobistej, odzież ochronną i roboczą, narzędzia pracy, materiały i inne potrzebne urządzenia,
 • stosować się do przepisów o ochronie pracy i zdrowia młodocianego,
 • kierować młodocianego na badania lekarskie, zgodnie z przepisami i ponosić koszty z tym związane,
 • zgłosić młodocianego na dokształcanie teoretyczne w ustalonym terminie,
 • umożliwić młodocianemu regularne uczęszczanie na naukę teoretyczną oraz kontrolować wykonywanie obowiązku dokształcania teoretycznego,
 • sfinansować młodocianemu koszty pierwszego egzaminu czeladniczego,
 • rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego za wypowiedzeniem dopuszcza się tylko w razie:
  • niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,
  • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
  • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,
  • stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa się przygotowanie zawodowe. 

Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.