l  Mapa serwisu  l    RSS FEED
Twoje położenie: Strona główna / Oswiata / Uczeń przedłużenie / skrócenie umowy
Menu
Oswiata
Egzaminy
Egzamin czeladniczy
Egzamin mistrzowski
Egzamin sprawdzający dla młodocianych pracowników
Egzamin sprawdzający dla osób dorosłych
Egzamin poprawkowy
Opłaty
Komisje egzaminacyjne
Duplikaty
Legalizacja
Ozdobne świadectwo czeladnicze
Ozdobny dyplom mistrzowski
Akty prawne
Regulacje prawne dot. nauki zawodu w rzemiośle
Regulacje prawne dot. egzaminów
Uczeń
nauka zawodu
wybrane zawody szkolne
informacje o praktycznej nauce zawodu
konkursy i turnieje
prawa i obowiązki ucznia
przedłużenie / skrócenie umowy
egzamin czeladniczy
Mistrz szkolący
Nauka zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy
Nabór do komisji
EUROPASS - Suplement


Na skróty
 
Kursy walut NBP z

Przedłużenie / skrócenie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu 

W celu przedłużenia lub skrócenia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Wniosek o przedłużenie / skrócenie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu,
  2. Trzy umowy o naukę zawodu,
  3. Trzy aneksy do umowy z podpisami stron,
  4. Zaświadczenie ze szkoły / zaświadczenie ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego o uczęszczaniu na zajęcia / inne dokumenty potwierdzające powód przedłużenia,
  5. W przypadku skrócenia umowy oświadczenie pracodawcy informujące o możliwości utraty dofinansowania kosztów kształcenia,
  6. Oryginał dowodu opłaty z podaniem imienia i nazwiska, dokonanej wyłącznie na rachunek bankowy.

W przypadku osób, które składają wniosek o przedłużenie umowy z powodu uczestnictwa w kursie przygotowującym do egzaminu czeladniczego, prosimy o dostarczenie zaświadczenia z ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, gdzie podaje się planowany termin zakończenia kursu bez podawania daty rozpoczęcia.
Wnioski o przedłużenie umowy o naukę zawodu należy składać do Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu lub do Biura Pełnomocnika Izby w regionie niezwłocznie po otrzymaniu informacji o nieuzyskaniu promocji do klasy programowo wyższej, a nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem powtarzania roku lub nie później niż miesiąc przed zakończeniem terminu nauki zawodu. Wnioski o przedłużenie umowy złożone po zakończeniu nauki zawodu z przyczyn formalnych nie będą przyjmowane.

Wniosek o przedłużenie / skrócenie
Aneks do umowy
Druk polecenia zapłaty 


Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.