l  Mapa serwisu  l    RSS FEED
Twoje położenie: Strona główna / Oswiata / Regulacje prawne dot. nauki zawodu w rzemiośle zatrudnienie młodocianego pracownika
Menu
Oswiata
Egzaminy
Egzamin czeladniczy
Egzamin mistrzowski
Egzamin sprawdzający dla młodocianych pracowników
Egzamin sprawdzający dla osób dorosłych
Egzamin poprawkowy
Opłaty
Komisje egzaminacyjne
Duplikaty
Legalizacja
Ozdobne świadectwo czeladnicze
Ozdobny dyplom mistrzowski
Akty prawne
Regulacje prawne dot. nauki zawodu w rzemiośle
zatrudnienie młodocianego pracownika
zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego
nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego
uprawnienia do szkolenia
wyjątkowo dopuszczalne zatrudnianie młodocianych
prace wzbronione młodocianym
zawody, w których prowadzona jest nauka zawodu w rzemiośle
ramowy plan nauczania
podwójny status prawny młodocianego pracownika
programy nauczania i podręczniki
ocenianie i klasyfikowanie uczniów młodocianych
organizacja roku szkolnego
egzamin sprawdzający
refundacja wynagrodzeń
dofinansowanie kosztów kształcenia
zmiany w kształceniu zawodowym obowiązujące od 1 września 2012 r.
Regulacje prawne dot. egzaminów
Uczeń
Mistrz szkolący
Nauka zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy
Nabór do komisji
EUROPASS - Suplement


Na skróty
 
Kursy walut NBP z

Zatrudnienie młodocianego pracownika

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz.94, z późn. zm.) Dział IX - Zatrudnianie młodocianych, rozdział I -VI 

  •  definicja młodocianego pracownika,
  • dopuszczalne warunki zatrudniania młodocianych,
  • obowiązek opieki i pomocy młodocianemu,
  • podstawowe składniki umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
  • sytuacje dopuszczające możliwość rozwiązania z młodocianym za wypowiedzeniem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
  • obowiązek dokształcania teoretycznego młodocianego,
  • czas pracy młodocianego pracownika (w tym w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej),
  • prace wzbronione młodocianym pracownikom,
  • prawo i wymiar urlopów wypoczynkowych i bezpłatnych.

Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.